tilbake

32 E˚ 593525 N˚ 6636126 – 01 til 12
Utsmykking på Brobekk Ambulansestasjon 2007.